Sidevåben for Fodfolk M/1854

Populært kaldet ”gravkors.” Anskaffet af insurgenterne i treårskrigen og taget som krigsbytte.

Derefter indført i den danske hær som sidevåben for almindelige soldater.

Mere end 24.000 af disse sidevåben blev anvendt.

I 1869 blev den afløst af sabelbajonet 1867, men blev fortsat anvendt af ingeniører, samt korporaler og forplejningsfolk.

I tjeneste lige til 1924.

Stemplet på skeden S.H. III (131) er slesvig-holstenske stempler.