Bestyrelse

Formand: Generalmajor Jens Erik Frandsen.

Tlf: 2124 9884

Mail: rytfra@hotmail.com

Sekretær: Major Niels Eyde Madsen.

Kasserer: Premierløjtnant Laust Nyvang.

Bibliotekar: Kontorchef Poul-Erik Faurholt.

Leder af forplejningssektionen: Premierløjtnant Per Brix Knudsen.

Redaktør Krigshistorisk Tidsskrift : Major KJeld Galster.

Kasserer Krigshistorisk Tidsskrift: Oberstløjtnant Peder Jon Andersen.

Suppleant: Major Palle Redder Madsen.

Æresmedlemmer

Major P. B. Krieger Thomsen, oberst O. R. H. Jensen, oberstløjtnant E. Wigelsen Bruun, major O. Rasmussen og oberst J. E. Andersen.