Det Militære Læseselskab Rendsborg

Ved indkaldelse til aktiviteter i selskabet og ved modtagelse af Krigshistorisk Tidsskrift bliver selskabets medlemmer mindet om tilknytningen til Rendsborg. Selskabets logo er Ejderstenen fra Rendsborg. Byen var i 17- og 1800-tallet og indtil 1864 kongerigets vigtigste fæstning næst efter København. Byen var kendt allerede i romertiden, idet antikkens romerske rige strakte sig helt op til grænsefloden Ejderen, og var fra gammel tid stedet, hvor Hærvejen krydsede Ejderen. På Rendsborgs sydlige fæstningensport opsattes i 1670 Ejderstenen med indskriften “Eidora Romani Terminus Imperii”(Ejderen, det romerske riges grænse). Hensigten var at markere, at den danske rigsgrænse lå her ved floden Ejderen mellem Slesvig og Holsten; thi Frederik 3. ønskede at knytte Slesvig tættest muligt til det egentlige kongerige. Stenen nedtoges i 1806, da det romerske rige af den Tyske Nation blev opløst.

Ejderstenen kom herefter på depot i Rendsborg og i 1863 blev stenen afsendt til København, hvor den i dag kan ses på Tøjhusmuseet (Krigsmuseet) over døren til Kanonhallen.