Krigshistorisk Tidsskrift

Det er Krigshistorisk Tidskrifts formål at bidrage til en styrkelse af interessen for krigs- og militærhistorie i Danmark. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Artikler med forfatterangivelse udtrykker forfatterens mening, som ikke nødvendigvis deles af redaktionen.

Krigshistorisk Tidskrift udkommer tre gange årligt.

Henvendelse vedrørende abonnement bedes rettet til redaktøren på mailadresse kjeld.hald@galster.dk

Årsabonnement 2021: 225 kr. Enkelte numre 100 kr. (Reg. 1551 konto 2299178)     (IBAN: DK2730000002299178 – BIC: DABADKKK)

Ansvarshavende redaktør: Major Kjeld Galster

Kasserer: Oberstløjtnant Peder Jon Andersen

Klik for at læse prøveeksemplar. Fra side 28 en beskrivelse af det Militære Læseselskab Rendsborg – før og nu.
Klik for at læse prøveeksemplar. Fra side 28-50 er der en oversigt over artikler i perioden 1965-2014.