Sæsonplan 2017/18

2. Sep: Christian 4. som kanonstøber ved Torben Bill-Jessen og oberst J.E. Andersen

28. Sep: Den tyske militær transit gennem Sverige under 2. Verdenskrig med Hans Würtzen.

30. Okt: Reformationen med hærprovst Thomas Hansen Beck.

21. Nov: Biblioteksaften og foredrag om Den Svensk-russiske krig 1808 med kontorchef Poul-Erik Faurholt.

17. Jan: Jyllandsslaget med Finn Wiberg-Jørgensen.

22. Feb: Danmark 1916-18 med brigadegeneral Michael H. Clemmesen.

22. Mar: Generalforsamling og foredrag om oberst Krabbes og oberstløjtnant Helgesens indsats under 1. Slesviske Krig med Niels Bjerregaard.

19. Apr: Den politiske udvikling i det danske monarki 1814-48 med Peter Hertel Rasmussen.

9-12 Maj: Ekskursion til Rendsborg og gennemgang af kampene heromkring i 1850 med oberstløjtnant O. L. Frantzen.